/ khambacsi

Chào mừng đến với Khambacsi News

Đầu tiên, chúng ta phải thống nhất một số quy cách khi viết bài cho Khambacsi News.

Một số định nghĩa:

  • Khambacsi Ltd. - Công ty Khambacsi
  • khambacsi.com - Trang web chính. (lưu ý không lên hoa chữ k)
  • Khambacsi News - Trang tin tức, blogs, phóng sự.

Tại sao lại là News? Vì tham vọng của trang này bao gồm:

  • Những bài viết chính thống, phục vụ nhu cầu phát triển trang web chính khambacsi.com mà định hướng là làm rõ và nêu bật giá trị, vai trò của những sản phẩm mà Khambacsi Ltd. cung cấp
  • Những bài viết chất lượng mang tính chuyên môn, tổng hợp về một vấn đề y tế nào đó.
  • Những tin vắn nổi lên, mang tính chất điểm báo, thông tấn xã.

Vì lí do đó, News sẽ phù hợp hơn Blogs!

Những chi tiết kỹ thuật

Trang News dùng định dạng Markdowns để viết bài, mọi người tham khảo:
http://support.ghost.org/markdown-guide/
Tips: xuống dòng dư 1 dòng để ngắt định dạng dòng trên

Khambacsi Team

Khambacsi

Khambacsi

The first product that is deeply concerned about the importance of choosing good doctors

Read More