/ khambacsi

Văcxin Pentaxim và Quinvaxem khác nhau như thế nào?

Để phân biệt được sự khác nhau của Văcxin Pentaxim và Quinvaxem. Chúng ta nên biết về: Thành phần, tác dụng, nơi sản xuất, và phản ứng sau khi tiêm của 2 loại Văcxin này như hình dưới nhé.