/ khambacsi

Các loại sỏi thường gặp trong bệnh sỏi thận

Cùng tìm hiểu các loại sỏi thường gặp trong bệnh sỏi thận theo infographic sau nhé.

Tổng hợp theo vnexpress.net và kidney.org