/ tin tức y tế

Virus Zika nguy hiểm như thế nào ?

Ngoài muỗi vằn là trung gian truyền bệnh, đàn ông dễ trở thành đối tượng làm lây lan Zika vì virus có thể sống trong tinh dịch hoặc lây qua truyền máu.

Việt Chung - Minh Trang

Khambacsi

Khambacsi

The first product that is deeply concerned about the importance of choosing good doctors

Read More