/ tin tức y tế

Bức tranh tình dục an toàn trong thanh niên Việt Nam.

Thanh niên nông thôn có tuổi quan hệ tình dục lần đầu là 18, sớm hơn ở đô thị một chút. Tuổi vị thành niên có tỷ lệ dùng bao cao su nhiều hơn thanh niên.

Tiến Thành

Khambacsi

Khambacsi

The first product that is deeply concerned about the importance of choosing good doctors

Read More