/ tin tức y tế

Tỷ lệ đàn ông Việt Nam chết vì ung thư thuộc loại cao nhất thế giới.

Nam giới Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở hạng cao thứ nhì, nhưng tỷ lệ tử vong vì ung thư thuộc hạng cao nhất thế giới. Trong số các nguyên nhân, có việc phát hiện muộn, khi bệnh đã ở các giai đoạn cuối.

Tiến Thành - Nam Phương

Khambacsi

Khambacsi

The first product that is deeply concerned about the importance of choosing good doctors

Read More