/ tin tức y tế

Dấu hiệu và cách sơ cứu bệnh đột quỵ.

Đột quỵ rất nguy hiểm, thường xuất hiện một cách bất ngờ, khó biết trước. Tuy nhiên, khả năng tử vong và di chứng do đột quỵ để lại cực kỳ cao. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo các triệu chứng sớm của bệnh đột quỵ bạn cần ghi nhớ.

Khambacsi

Khambacsi

The first product that is deeply concerned about the importance of choosing good doctors

Read More