/ tin tức y tế

Người Việt ung thư dễ chết do thường phát hiện muộn.

Tỷ lệ bệnh nhân ung thư Việt Nam tử vong cao, một phần do tới 70% người bệnh đi khám khi đã ở giai đoạn muộn.

Khambacsi

Khambacsi

The first product that is deeply concerned about the importance of choosing good doctors

Read More